Jacek Knopek

Artykuły

Sortuj według

Społeczności polskie i polonijne w Afryce Zachodniej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 83–100
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.004.13316

Obecność emigrantów polskich w krajach i kulturach arabskich

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 185–205
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.020.10846

Raporty, informacje i wspomnienia

Profesor Andrzej Chodubski – propagator badań polonijnych (1952–2017)

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 1(167), s. 305–310
Data publikacji online: 18 września 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.014.8997