Artykuły

Sortuj według

Kanada – nowy kierunek emigracji Portugalczyków w II połowie XX wieku

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 135–154
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.023.9149

Od wielkich odkryć po White Fleet. Diaspora portugalska w świecie i przedemigracyjne kontakty Portugalczyków z Kanadą

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 1(167), s. 241–257
Data publikacji online: 18 września 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.011.8920

Refleksje i wspomnienia

Z Krakowa do Ottawy. Maria Flora Zielińska – kawałek Polski w Kanadzie

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 295–303
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.025.10851