Artykuły

Sortuj według

Korpus spiskich tekstów i nagrań gwarowych. Założenia projektowanej bazy i możliwości jej  wykorzystania jako źródła badań interdyscyplinarnych

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 1, s. 30-49
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.002.8683