CV:

Nomos: Międzynarodowe Centrum Badań nad Prawem, Kulturą i Władzą

Artykuły

Sortuj według

Prawa człowieka czy prawa państwa? Filozoficzne refleksje nad podstawowymi dokumentami ONZ

Tom 56, s. 155-171
Data publikacji online: 5 listopada 2012
DOI 10.4467/20843887PI.11.009.0585

Bernhard: Nestbeschmutzer i przymus powtórzenia przeciwko władzy

Tom 19 zeszyt 2, s. 244-261
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.019.16253

Research Papers

Law, Life, Impossibility: Theorising ‘Law Application’ in Detention Centres for Foreigners

Nr 4 (186), s. 35–52
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.034.17207

ŻYDZI I JUDAIZM WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH POLSKICH

Przyczynek do pozagładowego lurianizmu. Droga żelazna Aharona Appelfelda

Nr 2 (44), s. 285-304
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.013.12396