Artykuły

Sortuj według

Prawa człowieka czy prawa państwa? Filozoficzne refleksje nad podstawowymi dokumentami ONZ

Principia, 2012, Tom 56, s. 155-171
Data publikacji online: 5 listopada 2012
DOI 10.4467/20843887PI.11.009.0585

ŻYDZI I JUDAIZM WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH POLSKICH

Przyczynek do pozagładowego lurianizmu. Droga żelazna Aharona Appelfelda

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 285-304
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.013.12396