Artykuły

Sortuj według

The Public Sphere and Media Pluralism in a European Comparative Perspective

Tom 61, Numer 1 (233), s. 17–34
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.002.8712

Media, State and Reciprocal Transparency: Normative Expectations and Regulatory Possibilities in a Proposal of the European Media Freedom Act (EMFA)

Tom 66, Numer 4 (256), s. 113-125
Data publikacji online: 13 grudnia 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.042.18676

Rozprawy i artykuły

Pluralizm mediów a media wspólnotowe w Unii Europejskiej i Polsce

Tom 61, Numer 4 (236), s. 715-729
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.041.10399