Artykuły

Sortuj według

Sfera publiczna i praktyka zarządzania mediami na przykładzie portalu internetowego

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 81–95
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.006.8716

Strategie mediów wobec baniek informacyjnych

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 1, s. 41-50
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.004.9026