Jean-Pierre Chapelle

Artykuły

Sortuj według

Media w przestrzeni publicznej,przestrzeń publiczna w mediach: powszechna obecność tematyki habermasowskiejw mediach francuskich latem 2017 roku

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 35–50
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.003.8713