CV:

Małgorzata Ćwikła – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentka filologii polskiej. Zajmuje się problematyką związaną ze zrównoważonym zarządzaniem projektami kulturalnymi, projektowaniem wizji organizacji przyszłości, kondycją sektora twórczego w kontekście zmian klimatu oraz posthumanistyczną metodologią nauk. Stypendystka fundacji Robert Bosch Stiftung (2008-2009), Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2020), rządu francuskiego (2020). Kierowniczka projektu naukowego Testowanie metody dyfrakcyjnej w naukach o zarządzaniu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2021-2022). Adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelna „Zarządzania w Kulturze”.

Informacje o autorze:

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuły

Sortuj według

Czy można organizować sztukę niezależną? Analiza rozwiązań stosowanych w pozainstytucjonalnym teatrze niemieckim

Tom 13, Numer 3, s. 281-292
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.018.0632

Teatralizacja zarządzania emocjami we współczesnych organizacjach

Tom 14, Numer 1, s. 71–81
Data publikacji online: 29 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.005.1241

Wprowadzenie. Kultura i organizacje w czasie pandemii

Tom 22, Numer 2, s. VII–X
Data publikacji online: 27 maja 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.001.13629

Introduction: Project reality

Tom 19, Numer 3, s. VII-XI 7-11
Data publikacji online: 22 listopada 2018

Wielogłos na temat przyszłości w obszarach sprojektyzowanych. Analiza twórczości naukowej i artystycznej

Tom 19, Numer 4, s. 335-360
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.020.10514

Wśród obrazów, algorytmów i rozmyślań metodologicznych. Kultura w Paryżu w czasie epidemii

Tom 22, Numer 2, s. 159-179
Data publikacji online: 27 maja 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.011.13765

Wprowadzenie. Posthumanizm i zarządzanie. Organizowanie poza-ludzkie, więcej-niż-ludzkie, po-ludzkie

Tom 23, Numer 1, s. VII–IX
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.013.16336

„Najciekawsze projekty rodziły się tam, gdzie nie było sztucznych ramek”. O urynkowieniu edukacji, emancypacyjnej wartości sztuki, projektyzacji i zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego z prof. Zygmuntem Baumanem rozmawiają Małgorzata Ćwikła, Anna Góral i Michał Zawadzki

Tom 19, Numer 3, s. 307-319
Data publikacji online: 19 listopada 2018

“Brak działania napawa nas niepokojem”. O społeczeństwie projektu, projektyzacji i konsekwencjach rozprzestrzenia się projektów z duńskim filozofem Andersem Fogh Jensenem rozmawiają Małgorzata Ćwikła i Waldemar Rapior

Tom 19, Numer 3, s. 321-327
Data publikacji online: 19 listopada 2018

Zmierzyć ślad węglowy kultury. Przykład projektu teatralnego

Tom 24, Numer 3,
Data publikacji online: grudzień 2023

Rzucać światło na strefę szarości w badaniach społecznych. Recenzja książki Jessiki Smartt Gullion Diffractive Ethnography: Social Sciences and the Ontological Turn (Routledge, New York–London 2018, 182 s., ISBN 978-11-38486-63-8)

Tom 23, Numer 4, s. 399-403
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.026.17258

Koalicja czasopism: Kultura i organizacje w czasie pandemii

Budowanie relacji z publicznością w internecie. Netnografia działalności polskich teatrów w czasie pandemii

Tom 9, Numer 2, s. 339–353
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

W kręgu idei

Zarządzanie w antropocenie, czyli co w czym i co z tego. Analiza literatury dotyczącej splotu zjawisk

Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. 26–42
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.002.13456