Katarzyna Krakowska

Artykuły

Sortuj według

The Role of the Volhynian Massacres in the Building of Narratives about Ukrainians on the Polish Internet

Zoon Politikon, Special Issue 2018, s. 67-90
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.004.10060

Debiuty

Rola rzezi wołyńskiej w budowaniu narracji na temat Ukraińców w polskim Internecie

Zoon Politikon, 8/2017, s. 183-205
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.007.9266