Marta Sałkowska

Artykuły

Sortuj według

Carrying Out Research Among Persons with Disabilities and their Relatives – Selected Ethical Issues

Special Issue 2018, s. 200-217
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.010.10066

Inne

Wybrane etyczne aspekty realizacji badań wśród osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich

8/2017, s. 207-230
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.008.9267

Debata

Human Rights and Disability Debate Wrocław, 14 September 2019

10/2019, s. 231-276
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/2543408XZOP.19.011.11594

Inne

Learning by Doing: The Sociological Approach within Education for a Sustainable Development

11/2020, s. 1-28
Data publikacji online: 5 marca 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.001.11800