Małgorzata Budyta-Budzyńska

Artykuły

Sortuj według

Legal Regulations and the National Identity of Members of the Belarusian Minority in Poland

Zoon Politikon, Special Issue 2018, s. 91-111
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.005.10061

Mobilność przestrzenna na obszarach peryferyjnych na przykładzie emigracji zagranicznych ze Starych Juch i imigracji wielkomiejskiej do Starych Juch

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 121–142
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.006.11797

Imigranci z UE/EFTA w Polsce. Instytucjonalizacja swobodnego przepływu pracowników – realizacja, problemy, bariery

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 4 (178), s. 209–238
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.045.12782

Migracje i mniejszości

Mniejszość białoruska w Polsce – dwanaście lat po przyjęciu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym  

Zoon Politikon, 8/2017, s. 231-250
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.009.9268

Migrants in European Cities

Polish Immigrants in the Social and Cultural Landscape of Reykjavik

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 3 (181), s. 141–166
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.036.14456