Administracyjne prawo materialne

Sortuj według

Prawo do pochówku nasciturusa w świetle praw człowieka

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 7-19
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.001.11464

Zwrot nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w trybie przepisów szczególnych – zarys problemu

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 7-25
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.001.12895

Administracyjne prawo ustrojowe

Pozycja ustrojowa sekretarza gminy

Rocznik Administracji Publicznej, 2018, 2018 (4), s. 9–31
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.001.9216