Nauka o administracji

Sortuj według

Fundusze polityki spójności Unii Europejskiej jako narzędzie modernizacji administracji publicznej w Polsce – kierunki wpływu

Rocznik Administracji Publicznej, 2018, 2018 (4), s. 150–170
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.008.9223

Komunikaty

Informacja o projekcie „INN@SE – Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement”, realizowanym w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa Strategiczne na rzecz innowacji (2020–2022)

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 215-218
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.013.14829