Artykuły

Sortuj według

Multilingual Shakespeare in the Polish Translation of The Merry Wives of Windsor by John of Dycalp (Placyd Jankowski)

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 13, Issue 3, s. 141–154
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.014.8957

Polskie przekłady Szekspira na Kresach w XIX wieku

Przekładaniec, 2018, 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 98–124
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.006.9548