Artykuły

Sortuj według

O przejrzystej ekspozycji, alienacji i pasożytniczym języku: Wittgenstein i Marks

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 153-170
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.008.2978

Dyskursywna koncepcja władzy. Foucault i Laclau o dyskursie, podmiocie i władzy

Principia, 2010, Tom 53, s. 177-192
Data publikacji online: 15 października 2010