Artykuły

Sortuj według

Pojęcie narodu w poglądach Claude’a-Henriego de Saint-Simona

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 307–320
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.021.9047

Recenzje i noty recenzyjne

Bader Ginsburg, Ruth, oraz Hartnett, Mary i Williams, Wendy W. Moimi słowami. Przeł. Anna Halbersztat i Anna Klingofer-Szostakowska. Lublin: Fame Art, 2021 (ss. 400, ISBN 9788395409660)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 607-610
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.052.14478

Kronika wydarzeń naukowych

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej A Lost World? Jewish International Lawyers and New World Orders (1917–1951), Jerozolima, 24–25 maja 2021 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 433-435
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.038.14103