Artykuły

Sortuj według

I Advise War. I Advise Peace. Polemological Thought in Rhetorical Speeches of the Classical Period

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 393–411
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.026.9052