Debiuty

Sortuj według

Zabytki na uchodźstwie – safe haven jako narzędzie wielopoziomowej współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony dóbr kultury

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 189-214
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.012.9773

Praktyczne zastosowanie instytucji safe haven przez dyrektorów muzeów oraz kuratorów

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 131-148
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.007.10808

VARIA

Prawo ochrony dziedzictwa kulturowego. Quo vadis?

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 195-220
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.005.14594