Artykuły

Sortuj według

Jak radykalna może być radykalna koncepcja interpretacji? O nie-dualizującym modelu interpretacji Josefa Mitterera

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 1 (23), s. 1–14
Data publikacji online: 15 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843860PK.14.001.3519

Ingardenowska teoria imion własnych w świetle sporu o ich semantykę

Principia, 2010, Tom 53, s. 203-215
Data publikacji online: 15 października 2010