Artykuły

Sortuj według

Rynek transferowy w Chinach – ujęcie prawne i polityczno-społeczne

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 14, s. 87-95
Data publikacji online: 27 grudnia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.021.10171

Orzecznictwo

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2018 r., sygn. akt II OSK 1187/16 Wpisanie do rejestru zabytków układu urbanistycznego. Wpisanie do rejestru zabytków dodatkowo budynku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 119-130
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.007.9768