Artykuły

Sortuj według

Motywacje podróży a rozkład ruchu w transporcie indywidualnym na sieci dróg krajowych i wojewódzkich

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (1), s. 43-53
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.004.9184

Dostępność gmin transportem autobusowym

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (1), s. 54-64
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.005.9185