Artykuły

Sortuj według

Account books of the Musical Chapel of Lviv Uniate Bishop Leon Szeptycki (1760–1779)

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 38 (3/2018), s. 5-24
Data publikacji online: 17 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.027.9309

Account books of the Musical Chapel of Lviv Uniate Bishop Leon Szeptycki (1760–1779)

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 38 (3/2018), s. 5-24
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.027.9309