Artykuły

Sortuj według

Bruno Stein’s Organ Music in the Context of Pedagogical and Musical Activity

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 38 (3/2018), s. 25-46
Data publikacji online: 17 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.032.9733

Twórczość organowa Brunona Steina na tle jego działalności pedagogicznej i muzycznej

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 38 (3/2018), s. 25-47
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.028.9310