Artykuły

Sortuj według

Alois Hába’s Microtonal Systems and Their Practical Use in Selected String Quartets

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 38 (3/2018), s. 47-78
Data publikacji online: 17 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.033.9734

Systemy mikrotonowe Aloisa Háby i ich zastosowanie w wybranych kwartetach smyczkowych

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 38 (3/2018), s. 49-79
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.029.9311