Artykuły

Sortuj według

Reflection on the Lyrics of the Sung Poetry in Its Vocal-Instrumental Layer on the Example of Selected Pod Budą’s Works

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Issue 38 (3/2018), s. 105-124
Data publikacji online: 17 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.035.9736

Odzwierciedlenie tekstu piosenki literackiej w jej warstwie wokalno-instrumentalnej na przykładzie wybranych utworów grupy Pod Budą 

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 38 (3/2018), s. 103-121
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.031.9313