Agnieszka Bielewska

Artykuły

Sortuj według

Experiences of older Polish migrants in the United Kingdom – questioning the older migrants’ image in migration literature

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 9–30
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.017.9143