Informacje o autorze:

Instytut Politologii Collegium Civitas

Artykuły

Sortuj według

Research i źródła informacji w świetle badań środowiska dziennikarskiego

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 477–487
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.032.5436

Dziennikarska autopoiesis. Samoocena i samoregulacja dziennikarska w dyskursie

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 3, s. 303–321
Data publikacji online: 12 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.019.3595

Prawda jako zasada dyskursu dziennikarskiego

Zarządzanie w Kulturze, 2014, Tom 15, Numer 2, s. 151–167
Data publikacji online: 16 września 2014
DOI 10.4467/20843976ZK.14.013.2221

Dziennikarze jako kategoria zawodowa w świetle zmian przepisów prawa prasowego, postulatów środowisk zarządzających mediami i prób wprowadzenia ograniczeń korporacyjnych

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 3, s. 203-220
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.008.0622

Framing w procesie zarządzania informacją w dziennikarstwie

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 1, s. 83–97
Data publikacji online: 29 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.006.1242

Zarządzanie jakością w dziennikarskich procesach pracy

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 4, s. 407-419
Data publikacji online: 23 grudnia 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.042.12646