Katarzyna Andrejuk

Artykuły

Sortuj według

Socjologia migracji przed pandemią i w czasach pandemii – „nowa generacja” teorii migracji i adaptacji w kontekście współczesnych wyzwań badawczych

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 4 (178), s. 7–16
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.036.12773

Sociology of Migration before and during the Pandemic – “New Generation” of Theories of Migration and Adaptation in the Light of Contemporary Research Challenges

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 4 (178), s. 17–26
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.047.12932

Jacy imigranci rejestrują się jako bezrobotni? Dynamika bezrobocia wśród cudzoziemców w RP

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 93–110
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.021.9147

Experience of migrant self-employment as „economisation of ethnicity”. Indian and Chinese entrepreneurs in Poland

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 3 (169), s. 77–96
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.036.9435

Prawica, lewica i postawy wobec imigrantów. Poglądy Polaków na imigrację i ich dynamika na tle trendów europejskich

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 4 (178), s. 239–264
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.046.12783

Z problemów aktualnych

Portraying the European crisis in the national media. Representations of Brexit in the Polish press

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 696-714
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.040.10398