Artykuły

Sortuj według

Przeobrażenia stylów życia polskich migrantów mieszkających w Berlinie (1980–2015)

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 111–133
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.022.9148

Recenzje

Izabella Main, Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 259–261
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.030.9156