Artykuły

Sortuj według

Problematyka ryzyka zawodowego w stosunkach pracy i stosunkach służbowych oraz egzekwowanie jego oceny przez Państwową Inspekcję Pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 337–355
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.021.8949