Artykuły

Sortuj według

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zatrudnienia w Kościołach i innych związkach wyznaniowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 355–366
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.022.8950

Prawo kościołów i innych związków wyznaniowych do żądania od kandydata na pracownika danych osobowych o jego wyznaniu lub religii

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 2, s. 121–134
Data publikacji online: 4 czerwca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.009.10273