Artykuły

Sortuj według

The right to social security in the Portuguese constitution

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 375–391
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.024.8952