Artykuły

Sortuj według

Non-discrimination of part-time and fixed-term workers in recent EU case law

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 429–447
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.027.8955