Recenzja

Sortuj według

Nancy Sulla (2018), Building Executive Function: The Missing Link to Student Achievement, London–New York: Routledge – Taylor & Francis Group

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 117-120
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.007.12004

Recenzje i sprawozdania

Recenzja: Sandra A. Wiebe, Julia Karbach (eds.) (2018), Executive Function. Development Across the Life Span. London–New York: Routledge–Taylor & Francis Group

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 101–106
Data publikacji online: 15 listopada 2018