Artykuły

Sortuj według

Transeuropejska droga wodna przez Polesie a kwestia jego osuszenia w II Rzeczpospolitej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 7-37
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.001.9454

Niewykorzystany kapitał. Pomoc międzynarodowa a początki rehabilitacji zawodowej w Polsce po II wojnie światowej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 25–54
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.002.13386

Pomiędzy Lwą a Stwigą. Stanisław Kulczyński i jego projekt utworzenia poleskiego parku natury z 1932 roku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 29–48
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.011.11992