Artykuły

Sortuj według

Transeuropejska droga wodna przez Polesie a kwestia jego osuszenia w II Rzeczpospolitej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 7-37
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.001.9454

Pomiędzy Lwą a Stwigą. Stanisław Kulczyński i jego projekt utworzenia poleskiego parku natury z 1932 roku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 29–48
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.011.11992