Artykuły

Sortuj według

O historii leków naturalnych na łamach „Kroniki Farmaceutycznej” w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1919–1939)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 39-63
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.002.9455

Pozycja społeczno-zawodowa farmaceutów pracowników w Polsce (1918–1939) – teoria a praktyka

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 69–86
Data publikacji online: 11 czerwca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.014.13712

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Wyposażenie „PRL-owskiej” izby recepturowej ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Genius loci czy suma przypadków?

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 187–203
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.007.13391

POLEMIKI I REFLEKSJE

Polemiki i refleksje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4, s. 259–264
Data publikacji online: 20 grudnia 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.038.14832