Artykuły

Sortuj według

Inżynier Henryk Genello (1872‒1948), szkic do portretu zapomnianego architekta kolejowego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 65-87
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.003.9456

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Fotografia lotnicza jako źródło historyczne

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 167–179
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.019.10349