Artykuły

Sortuj według

Mit pestilentia manufacta w XVI–XVIII w. (wybrane przykłady)

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 210-227
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.012.14994

Wokół kolekcji przyrodniczych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Cz. I: Christoph i Johann Christoph Gottwaldowie oraz ich gdańskie muzeum

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 2, s. 51-97
Data publikacji online: 20 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.010.9463

Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI–XVIII w.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. 5-9
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.011.10177

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Studia

Plica neuropathica – unraveling the mystery of Plica polonica

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 9-20
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.010.13352

Prace analityczne

Projekt porządku akuszerskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku (Naturforschende Gesellschaft) z 1781 r.

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 47-66
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.015.11834

Z archiwów, bibliotek i muzeów