Artykuły

Sortuj według

Koncepcja organizacji pracy w instytucji naukowej – ankiety i opracowania z okresu okupacji (1941–1942) w Państwowym Muzeum Zoologicznym w Warszawie

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 51–59
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.018.14179

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Warszawski Gabinet Zoologiczny w korespondencji Armanda Davida (1826–1900) – nieznane listy Władysława Taczanowskiego (1819–1890), Konstantego Branickiego (1824–1884) i Charlesa Oberthüra (1845–1924)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 129–147
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.017.10347

Paryskie ślady przyrodniczych badań Kaukazu Ludwika Młokosiewicza (1831–1909)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 3, s. 75-79
Data publikacji online: 25 września 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.025.10731

Listy Władysława Taczanowskiego do Aleksandra Straucha w zbiorach Rosyjskiej Akademii Nauk – interesujący przyczynek historii zoologii w XIX wieku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 161–186
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.006.13390

List Jules Pierre Verreaux (1807-1873) do Antoniego Wagi (1799-1890)-interesujący dokument historii zoologii

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 2, s. 99-105
Data publikacji online: 20 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.011.9464

List Jana Bernarda Miłego (1789-1839) do Henri-Marie Ducrotay de Blainville'a (1777-1850) w zbiorach Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (MNHN) w Paryżu

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 149-152
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.022.9513

Korespondencja Ignacio Bolivara z przyrodnikami Warszawskiego Gabinetu Zoologicznego – listy Władysława Taczanowskiego, Ludwika Dembowskiego i Ludwika Młokosiewicza w zbiorach Museo Nacional de Ciencias Naturales w Madrycie

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 103-115
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.006.11622

Egzemplarz Anatome Testudinis Europae ze zbiorów Biblioteki Wróblewskich w Wilnie - interesujący dokument historii nauki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 153-154
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.023.9514

Dziewiętnastowieczna francuska próba zakupu gdańskiej kolekcji bursztynów Georga Carla Berendta (1790-1850)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 119-122
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.005.9458

Co wiemy o Muzeum Branickich? Listy Jana Sztolcmana do Benedykta Dybowskiego ze zbiorów poznańskiego oddziału Archiwum PAN – interesujący przyczynek dla historii zbiorów przyrodniczych w Polsce

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 77–87
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.013.11994

Adam Ferdynand Adamowicz (1802–1881) i Francuskie Towarzystwo Botaniczne

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 117–121
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.029.9520