Dariusz Iwan

Artykuły

Sortuj według

Koncepcja organizacji pracy w instytucji naukowej – ankiety i opracowania z okresu okupacji (1941–1942) w Państwowym Muzeum Zoologicznym w Warszawie

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 51–59
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.018.14179

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

List Jules Pierre Verreaux (1807-1873) do Antoniego Wagi (1799-1890)-interesujący dokument historii zoologii

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 2, s. 99-105
Data publikacji online: 20 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.011.9464

Co wiemy o Muzeum Branickich? Listy Jana Sztolcmana do Benedykta Dybowskiego ze zbiorów poznańskiego oddziału Archiwum PAN – interesujący przyczynek dla historii zbiorów przyrodniczych w Polsce

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 77–87
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.013.11994

Miscellanea

Analysis of museum labels description

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 143-156
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.009.11002