Artykuły

Sortuj według

Mediatyzacja polityki w tygodnikach opinii w Polsce – między polityzacją a komercjalizacją

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 224–246
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.016.9111