Artykuły

Sortuj według

Mediatyzacja polityki w tygodnikach opinii w Polsce – między polityzacją a komercjalizacją

Tom 61, Numer 2 (234), s. 224–246
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.016.9111

Artykuły i rozprawy

Rozwój badań nad komunikowaniem politycznym w Polsce w kontekście światowym

Tom 66, Numer 3 (255), s. 11-34
Data publikacji online: 20 września 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.026.18132