Artykuły

Sortuj według

Przełomy i kryzysy – zmiany medialnej reprezentacji środowisk politycznych w radiu i telewizji

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 247–269
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.017.9112