Barbara Wasiewicz

Artykuły

Sortuj według

Współpraca Edwarda Schuncka z Leonem Marchlewskim w świetle zachowanej korespondencji

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 35-62
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.018.9509

Prace Romana Nitscha z zakresu wścieklizny na tle rozwoju mikrobiologii jako dyscypliny medycznej na przełomie XIX i XX w.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 85–98
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.013.15827