Artykuły

Sortuj według

Pracownia Chemiczno-Analityczna Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1897–1914 (w świetle „Wiadomości Farmaceutycznych”)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 63-90
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.019.9510

Prace analityczne

Rośliny lecznicze stosowane w czasie morowego powietrza opisane w Zielniku Szymona Syreniusza (1613)

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 1, s. 75-108
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/12311960MN.22.002.16210

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Pracownia Chemiczno-analityczna Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1897–1914 (w świetle „Wiadomości Farmaceutycznych”). Cz. 2

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 151–169
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.034.11042

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 211–226
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.027.14188

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2,
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.016.11997

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 151–163
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.009.11625

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Stefan Zamecki, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” – ludzie i problemy. Lata 1956–1993, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Warszawa 2020, ss. 438

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 143-148
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.018.15832

WSPOMNIENIA

Prof. dr hab. Stefan Zamecki (1937–2022) – historyk nauki, redaktor naczelny „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 3, s. 133–145
Data publikacji online: 3 października 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.027.16330

KRONIKA

45. Międzynarodowy Kongres Historyków Farmacji w Mediolanie

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 233–235
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.049.16980

XVI Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 155–156
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.020.15834