Radosław Rek

Artykuły

Sortuj według

Plamy słoneczne podczas Minimum Maundera

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 91-130
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.020.9511