Artykuły

Sortuj według

Związki Królestwa Polskiego z Europą Zachodnią w dziedzinie oświaty i nauki w świetle protokołów posiedzeń RWP w latach 1845–1850

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 131-147
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.021.9512