Philippe Edel

Informacje o autorze:

Starsburg

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Sortuj według

Egzemplarz Anatome Testudinis Europae ze zbiorów Biblioteki Wróblewskich w Wilnie - interesujący dokument historii nauki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 153-154
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.023.9514