Katarzyna Sanak-Kosmowska

CV:

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości oraz magistr psychologii. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, jest autorką kilkudziesięciu artykułów w języku polskim i angielskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół komunikacji marketingowej online oraz psychologii zachowań konsumenckich.

Artykuły

Sortuj według

Branding in Search Engines - Opportunities and Threats

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 1, s. 1-8
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.001.9023

Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 551-564
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.033.11712